Tháng Tư đọc gì?

Tháng Tư đọc gì?
Nguồn ảnh: Amazon.

Luật Khoa xin giới thiệu tới các bạn một số đầu sách để đọc trong tháng Tư - tháng mà những thảo luận và tranh cãi về chiến tranh Việt Nam lẫn Việt Nam Cộng hòa sẽ lại nổi lên như thường lệ.

Xin lưu ý: Luật Khoa được hưởng chiết khấu từ Amazon với những đơn hàng của bạn. Đây là hoạt động kinh doanh nhằm tạo nguồn thu cho các hoạt động phi lợi nhuận của Luật Khoa.

Bên thắng cuộc: Giải phóng

Tác giả: Huy Đức
Nhà xuất bản: OsinBook
Năm xuất bản: 2012

Tâm tư Tổng thống Thiệu

Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng
Nhà xuất bản: Người Việt
Năm xuất bản: 2014

The Republic of Vietnam, 1955–1975: Vietnamese Perspectives on Nation Building

Tác giả: nhiều tác giả; biên tập: Vũ Tường, Sean Fear
Nhà xuất bản: Southeast Asia Program Publications
Năm xuất bản: 2020

The Sorrow of War

Tác giả: Bảo Ninh
Nhà xuất bản: Anchor
Năm xuất bản: 2018

Nothing is Impossible: America’s Reconciliation with Vietnam

Tác giả: Ted Osius
Nhà xuất bản: Rutgers University Press
Năm xuất bản: 2021

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.