hàng rong

Hàng rong và chính trị của đường phố

Hàng rong và chính trị của đường phố
Members Public

Hàng rong (street vendor) là một đặc sản của nền kinh tế cá thể và hộ gia đình. Di động và uyển chuyển, hàng rong là nguồn sống của một bộ phận không nhỏ các gia đình Việt Nam. Nhưng đi cùng đó là những tranh cãi gay gắt về vai trò xã hội, tiêu […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →