hậu trách nhân

Thành ngữ, tục ngữ, và tư duy pháp lý

Thành ngữ, tục ngữ, và tư duy pháp lý
Members Public

Anh Cả Lý cũng có theo dõi diễn biến của vụ việc trưởng phòng bị tố cưỡng hiếp cộng tác viên tại báo Tuổi Trẻ và để ý thấy một điều: Trong các bình phẩm và tranh luận về vụ việc này có khá nhiều người nhắc đến một câu tục ngữ Hán Việt: “Tiên […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →