hiệp ước Paris

Ảnh hưởng của Trump với môi trường: Không tệ như chúng ta nghĩ

Ảnh hưởng của Trump với môi trường: Không tệ như chúng ta nghĩ
Members Public

Chưa đến nửa năm nắm quyền, có thể nói chính phủ Hoa Kỳ dưới trướng Tổng thống Donald Trump là một trong những chính phủ gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước này. Cách tiếp cận của Trump đối với các mối quan hệ quốc tế khiến gần như toàn bộ các định hướng […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →