hiệu ứng hổ mang

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 3: Câu chuyện chống dịch tại Việt Nam có thể đã rất khác

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 3: Câu chuyện chống dịch tại Việt Nam có thể đã rất khác
Members Public

Hệ quả ngược của việc áp đặt tiêu chí cứng nhắc “bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng”.

Y Chan
Xã hội
Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 2: Thiếu tự do thông tin, rắn chuột mặc sức tàn phá

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 2: Thiếu tự do thông tin, rắn chuột mặc sức tàn phá
Members Public

Trong các thể chế độc tài, cơ chế phản hồi bị đứt gãy nghiêm trọng.

Y Chan
Xã hội
Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 1: Phát động diệt chuột, chuột càng sinh sôi

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 1: Phát động diệt chuột, chuột càng sinh sôi
Members Public

Khi những người ra chính sách không nhận biết hậu quả từ các quyết định của mình.

Y Chan
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →