hoãn bầu cử

TT Trump muốn hoãn bầu cử, luật Mỹ nói gì?

TT Trump muốn hoãn bầu cử, luật Mỹ nói gì?
Members Public

Ngày 30/7, chỉ còn cách hơn ba tháng là đến hạn tổ chức cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang rất được mong đợi, người đương chức Donald Trump ngỏ ý muốn hoãn bầu cử. Ông viện dẫn lý do rằng tình hình dịch bệnh hiện nay sẽ dẫn đến việc các tiểu bang […]

Võ Văn Quản
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →