IPCC

Những điều cần biết trong báo cáo nghiêm túc nhất về biến đổi khí hậu và tương lai của trái đất

Những điều cần biết trong báo cáo nghiêm túc nhất về biến đổi khí hậu và tương lai của trái đất
Members Public

Có những hậu quả là không thể vãn hồi, nhưng con người vẫn luôn có thể lựa chọn hành động.

Veritusvn
Môi trường
Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 6: Xóa dấu vân tay của con người

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 6: Xóa dấu vân tay của con người
Members Public

150 năm sau những bằng chứng đầu tiên, nhiều người vẫn tin biến đổi khí hậu là trò lừa đảo.

Y Chan
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →