kế hoạch hóa

Nghe Hayek đả phá chủ nghĩa xã hội trong “Đường về nô lệ”

Nghe Hayek đả phá chủ nghĩa xã hội trong “Đường về nô lệ”
Members Public

“Ở miền Nam, những người trước đây nhờ chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ mà có một mức sống vật chất vượt xa khả năng của nền kinh tế trong nước và kết quả lao động của bản thân họ … cần trở lại với thực tế, trở về với cuộc sống của […]

Vi Yên
sách
Đừng “kế hoạch hóa” xã hội loài người

Đừng “kế hoạch hóa” xã hội loài người
Members Public

Ayn Rand có lý khi nói rằng chìa khóa để thay đổi xã hội là triết học. Bà kêu gọi những người ủng hộ mình hãy trở thành những người trí thức mới. Và bà đã thành công, mặc dù con đường phía trước còn rất dài. Một triết gia khác, ông Karl Popper, người […]

Phạm Nguyên Trường
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →