Khmer

Tôn giáo tháng Tám: Bốn cách thức trấn áp các tổ chức tôn giáo hay gặp nhất

Tôn giáo tháng Tám: Bốn cách thức trấn áp các tổ chức tôn giáo hay gặp nhất
Members Public

Tìm hiểu bốn cáo buộc phổ biến của các tổ chức tôn giáo đối với chính quyền trong mục [Bàn tay chính quyền]. Mục [Tôn giáo 360 độ] tiếp tục các tin tức về các giáo xứ lên tiếng về những ngôi trường của họ đã bị chính quyền mượn rồi chiếm quyền sở hữu […]

Thái Thanh
Tôn giáo
Cơ chế kiểm điểm nhân quyền UPR của LHQ là dành cho mỗi chúng ta

Cơ chế kiểm điểm nhân quyền UPR của LHQ là dành cho mỗi chúng ta
Members Public

Từ năm 2014, người Việt Nam bắt đầu nghe nhiều về cơ chế UPR – viết tắt của Universal Periodic Review (Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát) – khi các tổ chức dân sự trong và ngoài nước xuất hiện tại buổi kiểm điểm của Việt Nam. Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi thành tích […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →