khoan dung

Trump hay không Trump: Khoan dung để tránh làm tổn thương nhau

Trump hay không Trump: Khoan dung để tránh làm tổn thương nhau
Members Public

Việc ủng hộ hay phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump là điều cần thiết trong một xã hội dân chủ bởi việc bất đồng quan điểm trong mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là lĩnh vực chính trị, luôn diễn ra.  Sự phân cực trong quan điểm chính trị là lý do […]

Lý Minh
Quan điểm
Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?

Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?
Members Public

“Cái thuyết thiên đường, tóm lại chỉ là chuyện hoang đường, không có bằng chứng. Hơn nữa nếu không kính thần minh, không thờ tiên tổ thì rất trái với chính đạo. Những việc trái luân lý, hại phong hóa, điều ấy kể ra còn nhiều, thực đã phạm đến pháp luật. Đạo ấy quy […]

Vi Yên
Quan điểm
Quốc gia đáng sống – Một nước cộng hòa khoan dung

Quốc gia đáng sống – Một nước cộng hòa khoan dung
Members Public

Cần có nhiều yếu tố để một quốc gia trở nên đáng sống, nhưng yếu tố quan trọng nhất có lẽ là lòng khoan dung. Một quốc gia khoan dung là một quốc gia đáng sống. “Khoan dung” (tolerance) như định nghĩa của UNESCO chính là “sự tôn trọng, chấp nhận, và coi trọng”[1] tính […]

Lê Nguyễn Duy Hậu
Quốc gia đáng sống

Ủng hộ báo chí độc lập →