khủng bố trắng

Vì sao người Hong Kong không muốn, cũng không thể dừng lại?
Members Public

Lựa chọn “ngu” nhất, với người Hong Kong, lại là lựa chọn duy nhất.

Y Chan
Quốc tế
Đài Loan 1947: Bà bán rong nằm xuống, phong trào dân chủ nổi lên

Đài Loan 1947: Bà bán rong nằm xuống, phong trào dân chủ nổi lên
Members Public

Kể từ năm 1995, ngày 28 tháng 2 hằng năm là một trong những ngày lễ chính thức ở Đài Loan. Đây là ngày tưởng niệm những nạn nhân đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek) đàn áp và giết chết trong một cuộc tổng nổi dậy toàn quốc năm 1947. Sự kiện […]

Quỳnh Vi
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →