khủng hoảng

Xử lý khủng hoảng chính trị: Làm ngơ làm tịt hay đường hoàng đối diện?

Xử lý khủng hoảng chính trị: Làm ngơ làm tịt hay đường hoàng đối diện?
Members Public

Cách xử lý khủng hoảng khắc họa rõ nét chân dung của mỗi cá nhân và những nhóm nắm quyền.

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang
Trong khủng hoảng, nghĩ lại về khả năng tự suy nghĩ của mỗi người

Trong khủng hoảng, nghĩ lại về khả năng tự suy nghĩ của mỗi người
Members Public

Xã hội cần gì hơn, những người biết tự tư duy hay các bộ não răm rắp vâng lời?

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Trong khủng hoảng, làm thế nào để không tiếp tay cho độc tài?

Trong khủng hoảng, làm thế nào để không tiếp tay cho độc tài?
Members Public

Mọi cuộc khủng hoảng đều tiềm ẩn cơ hội để thay đổi. Nếu trước kia “thần chú” này chỉ được các chính trị gia, doanh nhân, hay những người “làm chuyện lớn” khắc cốt ghi tâm, thì ngày nay nó đã trở thành slogan quen thuộc của tất cả những ai muốn tự tay làm […]

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →