kiểm duyệt mạng

Những nghệ sĩ “biến mất”: Kỷ nguyên kiểm duyệt mới dưới tay Trung Quốc

Những nghệ sĩ “biến mất”: Kỷ nguyên kiểm duyệt mới dưới tay Trung Quốc
Members Public

Những ngôi sao vụt tắt.

Bùi Công Trực
Quốc tế
Trung Quốc kiểm duyệt gì trên mạng?

Trung Quốc kiểm duyệt gì trên mạng?
Members Public

“Có những thành phần sử dụng Internet kích động biểu tình, gây rối, lật đổ chính quyền. Chúng ta cần luật này bảo vệ chế độ này, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.” Đó là phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về lý do cần phải […]

Vi Yên
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →