Kofi Annan

Di sản Kofi Annan: Người cải cách các chuẩn mực Luật Nhân quyền quốc tế

Di sản Kofi Annan: Người cải cách các chuẩn mực Luật Nhân quyền quốc tế
Members Public

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là một trong những chức danh quyền uy và có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong mô hình chính trị  thế giới đương đại. Tuy vậy, không phải vị Tổng Thư ký nào cũng dùng quyền năng và sức ảnh hưởng mà mình có để xây dựng nên một […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →