kỹ trị

Xã luận: Nếu kỹ trị là tốt thì ai đưa các nhà kỹ trị lên?

Xã luận: Nếu kỹ trị là tốt thì ai đưa các nhà kỹ trị lên?
Members Public

Trong bài viết gần đây, Tiến sĩ Kinh tế học Parag Khanna đã hết lời ca ngợi thành quả của nhiều quốc gia Châu Á trong bài toán phát triển. Chiến lược gia gốc Ấn Độ cho rằng sự phát triển vượt bậc và mạnh mẽ của những quốc gia này (bao gồm Singapore, Malaysia, […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm
Châu Á thế kỷ 21: Kỹ trị hấp dẫn hơn dân chủ kiểu phương Tây?

Châu Á thế kỷ 21: Kỹ trị hấp dẫn hơn dân chủ kiểu phương Tây?
Members Public

Lịch sử thế giới sẽ luôn ghi nhận năm 2016 với chiến thắng của Donald Trump ở Mỹ và việc người dân Anh bỏ phiếu lựa chọn rời khỏi khối EU (Brexit). Các bình luận gia Tây phương có vẻ mặc nhiên cho rằng trong năm 2017, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự lên […]

Quỳnh Vi
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →