law and literature

Madame Diệp Thảo và William Shakespeare

Madame Diệp Thảo và William Shakespeare
Members Public

Ấy dà dà, mấy bữa nay cả cõi mạng Việt Nam xôn xao vì một loạt bài phỏng vấn trên trang tin Soha. Chuyện tranh chấp pháp lý về quyền điều hành thương hiệu cà phê Trung Nguyên giữa vợ chồng ông bà chủ mấy năm qua chắc thiên hạ nhiều người biết rồi. Mấy […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →