luật nhân quyền quốc tế

Di sản Kofi Annan: Người cải cách các chuẩn mực Luật Nhân quyền quốc tế

Di sản Kofi Annan: Người cải cách các chuẩn mực Luật Nhân quyền quốc tế
Members Public

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là một trong những chức danh quyền uy và có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong mô hình chính trị  thế giới đương đại. Tuy vậy, không phải vị Tổng Thư ký nào cũng dùng quyền năng và sức ảnh hưởng mà mình có để xây dựng nên một […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Nhân vật
7 khóa học luật và nhân quyền online miễn phí năm 2018

7 khóa học luật và nhân quyền online miễn phí năm 2018
Members Public

Luật Khoa xin giới thiệu bảy khóa học mở trực tuyến (MOOCs) miễn phí về luật và nhân quyền của các trường đại học danh tiếng sắp bắt đầu trong năm 2018 trên Coursera và edX. Hiến pháp bất thành văn của Mỹ (America’s Unwritten Constitution) Ngày bắt đầu khóa học: 01/01/2018 Thời gian học: [&

Trần Long Vi
Học luật

Ủng hộ báo chí độc lập →