mái tóc bác Trọng

Học tiếng Anh về phỉnh nịnh chính trị, nhân chuyện “mái đầu bạc trắng hiên ngang”

Học tiếng Anh về phỉnh nịnh chính trị, nhân chuyện “mái đầu bạc trắng hiên ngang”
Members Public

Một lược khảo về phỉnh nịnh chính trị, từ truyện ngụ ngôn cho đến thời lập quốc Hoa Kỳ.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →