mất trí nhớ tập thể

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979: Đọc gì về một cuộc chiến bị lãng quên?

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979: Đọc gì về một cuộc chiến bị lãng quên?
Members Public

Chính quyền có thể muốn quên, nhưng bạn có khả năng tạo ra ký ức của chính mình.

Bùi Nguyên Sa
Đọc sách cùng Đoan Trang
Gạc Ma: Lời nhắc nhở về chứng mất trí (nhớ) tập thể

Gạc Ma: Lời nhắc nhở về chứng mất trí (nhớ) tập thể
Members Public

Một dân tộc không có quá khứ là một dân tộc không có hiện tại, không có cả tương lai.

Y Chan
Biển Đông

Ủng hộ báo chí độc lập →