Minh Trị Duy Tân

Tinh thần tự do: Hãy là ngọn đèn cho chính mình

Tinh thần tự do: Hãy là ngọn đèn cho chính mình
Members Public

Trong thời kỳ Duy Tân Minh Trị cuối thế kỷ 19, Nhật Bản đã đi lùng sục và dịch hàng loạt sách chính trị, luật, kinh tế của phương Tây. Tác phẩm “Bàn về tự do” (On Liberty) của triết gia người Anh John Stuart Mill (xuất bản lần đầu năm 1859) được một giáo […]

Lý Minh
Quan điểm
Nhật Bản Minh Trị: Tấu hài độc thoại để … truyền bá tư tưởng pháp luật hiện đại

Nhật Bản Minh Trị: Tấu hài độc thoại để … truyền bá tư tưởng pháp luật hiện đại
Members Public

Café Luật Khoa — Rakugo là một môn nghệ thuật biểu diễn hơn 400 năm tuổi của nền văn hóa Nhật Bản, thường được dịch thoáng là “diễn hài độc thoại” hay “độc diễn tấu hài”. Hình thức của môn nghệ thuật này rất đơn giản: người nghệ sĩ mặc đồ kimono truyền thống ngồi […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →