nazism

Tên đảng phái: nghe zậy mà hổng phải zậy!

Tên đảng phái: nghe zậy mà hổng phải zậy!
Members Public

Danh hài người Scotland Frank Boyle từng nói đùa: “Tôi luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi tôi thấy từ đó, Dân Chủ (Democratic), trong một cái tên. Ví dụ như trong Cộng hòa Dân chủ Bắc Triều Tiên (Democratic Republic of North Korea) chẳng hạn. Vậy là sao? Ý muốn nói gì? Thế giống […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →