người nghèo

Chúng tôi tìm gặp những người đang kêu cứu trên bản đồ SOS. Đây là câu chuyện của họ

Chúng tôi tìm gặp những người đang kêu cứu trên bản đồ SOS. Đây là câu chuyện của họ
Members Public

Không được chính quyền trợ giúp, họ phải trông đợi sự giúp đỡ của những người xa lạ.

Năng Tịnh
Xã hội
Khi những người nghèo không còn “vô hình”

Khi những người nghèo không còn “vô hình”
Members Public

Chúng ta sẽ làm gì?

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →