người nhập cư

Khi những người nghèo không còn “vô hình”

Khi những người nghèo không còn “vô hình”
Members Public

Chúng ta sẽ làm gì?

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang
Chính sách đối ngoại của Biden: Nhập cư

Chính sách đối ngoại của Biden: Nhập cư
Members Public

Luật Khoa trân trọng giới thiệu loạt bài về chính sách đối ngoại của ứng cử viên Joe Biden. Loạt bài này được dịch từ bảng tổng hợp của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations – CFR), một viện nghiên cứu lâu đời và có ảnh hưởng lớn ở Hoa Kỳ. Các dữ […]

Hoang Nguyen
Quốc tế
Mỹ – đất nước của người nhập cư

Mỹ – đất nước của người nhập cư
Members Public

Người nhập cư (immigrant) là người rời khỏi đất nước mình để đến một quốc gia khác định cư. Lý do của việc rời đi có thể là kinh tế, gia đình, tôn giáo, hoặc chính trị. Người nhập cư bao gồm những người tị nạn (refugee). Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Vấn […]

Mai Vũ Phạm
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →