nguỵ biện

Văn hóa tranh luận và bảy tuyệt kỹ ngụy biện

Văn hóa tranh luận và bảy tuyệt kỹ ngụy biện
Members Public

Ai cũng thích có văn hóa, nhưng “đánh nhau” thì có cần văn hóa không?

Y Chan
Tư duy phê phán

Ủng hộ báo chí độc lập →