nhà báo độc lập

“Họ” sẽ tiếp tục viết

“Họ” sẽ tiếp tục viết
Members Public

Chính quyền không chỉ bỏ tù nhà báo, họ đang tuyên chiến với niềm tin của nghề viết nói chung.

Huỳnh Công Đương
Quan điểm
Đừng để nhà nước kìm hãm sự tiến bộ của chúng ta: Hãy đòi tự do cho các nhà báo

Đừng để nhà nước kìm hãm sự tiến bộ của chúng ta: Hãy đòi tự do cho các nhà báo
Members Public

Sao chúng ta lại để nhà báo phải đi tù vì can đảm cất lên tiếng nói tự do?

Việt Nguyễn
Quan điểm
2017: Việt Nam là một trong sáu nước giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới

2017: Việt Nam là một trong sáu nước giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới
Members Public

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo (CPJ), Việt Nam đang giam giữ ít nhất 10 nhà báo, nằm trong danh sách sáu nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới.

Tô Di
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →