Huỳnh Công Đương

Tội loạn luân và một số góc nhìn luật so sánh

Tội loạn luân và một số góc nhìn luật so sánh
Members Public

Châu Âu và Hoa Kỳ xác định tội danh này thế nào?

Huỳnh Công Đương
Học luật
“Họ” sẽ tiếp tục viết

“Họ” sẽ tiếp tục viết
Members Public

Chính quyền không chỉ bỏ tù nhà báo, họ đang tuyên chiến với niềm tin của nghề viết nói chung.

Huỳnh Công Đương
Quan điểm
Cảm tình quân phiệt trên đường phố Sài Gòn

Cảm tình quân phiệt trên đường phố Sài Gòn
Members Public

“Đưa quân đội vào là chấn chỉnh lại được ngay” - quan điểm này ẩn chứa nhiều vấn đề.

Huỳnh Công Đương
Quan điểm
Nhà nhà “thi đua” làm căn cước công dân: Một góc nhìn từ lý thuyết dân vận

Nhà nhà “thi đua” làm căn cước công dân: Một góc nhìn từ lý thuyết dân vận
Members Public

Phong trào làm thẻ căn cước đang tập hợp toàn dân dưới một ngọn cờ danh tính chung.

Huỳnh Công Đương
Quan điểm
Giáo dục Nam – Bắc Việt Nam – Kỳ 2: Từ “thợ dạy” đến “tự do cá nhân”

Giáo dục Nam – Bắc Việt Nam – Kỳ 2: Từ “thợ dạy” đến “tự do cá nhân”
Members Public

Hai hệ thống khác biệt tạo ra những con người rất khác biệt.

Huỳnh Công Đương
Chuyên đề
Giáo dục Nam – Bắc Việt Nam – Kỳ 1: Nền tảng và khác biệt

Giáo dục Nam – Bắc Việt Nam – Kỳ 1: Nền tảng và khác biệt
Members Public

Một chuyến hành trình khám phá nền giáo dục của hai đất nước Việt Nam, thời kỳ 1955 – 1975.

Huỳnh Công Đương
Chuyên đề
Ivan Ilyin: Triết gia của Putin, 100 năm cách biệt

Ivan Ilyin: Triết gia của Putin, 100 năm cách biệt
Members Public

Câu chuyện về người được cho là dựng nên nền tảng tư tưởng cho sự thống trị của Putin.

Huỳnh Công Đương
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →