nhân cách độc tài

Chân dung những người muốn bịt miệng hay bỏ tù kẻ trái ý mình

Chân dung những người muốn bịt miệng hay bỏ tù kẻ trái ý mình
Members Public

Những đứa trẻ to xác luôn sợ hãi trước sự khác biệt.

Y Chan
tự do ngôn luận
Nhân cách độc tài nuôi dưỡng chế độ độc tài như thế nào

Nhân cách độc tài nuôi dưỡng chế độ độc tài như thế nào
Members Public

“Đồ đồng bóng ẻo lả!” “Thứ dân núi mọi rợ!” “Con Bắc Kỳ hai nút!” Ai trong số chúng ta cũng ít nhiều từng nghe thấy những lời miệt thị không cách này thì kiểu khác. Người ta khinh khi nhau từ giới tính, sắc tộc, vùng miền, cho tới lối sống cá nhân, quan […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →