niềm tin dân chúng

Khảo sát quốc tế: Người Việt Nam yêu dân chủ, nhưng sẵn sàng chọn thể chế “phản dân chủ”

Khảo sát quốc tế: Người Việt Nam yêu dân chủ, nhưng sẵn sàng chọn thể chế “phản dân chủ”
Members Public

Các kết quả khảo sát mới nhất do chương trình khảo sát chính trị – Asian Barometer – đưa ra cho thấy một số quan sát thú vị về chính kiến, thái độ chính trị của người Việt Nam. Chương trình khảo sát này do một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học chính trị […]

Nam Quỳnh
dân chủ hóa
Bầu cử Nam Phi: Không có đảng cầm quyền vĩnh viễn trong niềm tin dân chúng

Bầu cử Nam Phi: Không có đảng cầm quyền vĩnh viễn trong niềm tin dân chúng
Members Public

ANC, đảng Đại hội Dân tộc Phi đã lãnh đạo Nam Phi từ năm 1994 đang mất dần tín nhiệm của cử tri trong những cuộc bầu cử cấp địa phương từ ngày 3/8 vừa qua. Dù là đảng của vị lãnh tụ đã dẫn dắt người dân Nam Phi thoát khỏi chế độ Apartheid, […]

Dạ Lãm
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →