Nội chiến Trung Quốc

Ba huyền thoại về Nội chiến Trung Quốc

Ba huyền thoại về Nội chiến Trung Quốc
Members Public

Nội chiến Trung Quốc 1945 – 1949 là một đề tài ít được nhắc đến trong các nghiên cứu lịch sử phổ biến tại Việt Nam. Trong khi đó, những người có tìm hiểu về vấn đề này thì thường rơi vào hai thái cực: ngả hẳn về phía Quốc Dân Đảng hoặc ngả hẳn […]

Võ Văn Quản
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →