ozone

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 4: Tầng ozone thủng, phát hiện chấn động về CFC và những bàn tay che mắt vá trời

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 4: Tầng ozone thủng, phát hiện chấn động về CFC và những bàn tay che mắt vá trời
Members Public

Cuộc chiến xoay quanh lỗ thủng tầng ozone, giữa sự thật và những người “sợ thật”.

Y Chan
Môi trường
Luật quốc tế nói gì khi nói về môi trường?

Luật quốc tế nói gì khi nói về môi trường?
Members Public

Nếu cho rằng vấn đề môi trường chỉ bao gồm những thứ thường xuất hiện trên báo chí như khí thải CO2 hay rác thải nhựa, chúng ta đang bỏ qua rất nhiều trục trặc khác cũng đáng lưu tâm. Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi hoạt động của loài người là rất nhiều. […]

Võ Văn Quản
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →