peronism

Mỗi người đều có một phiên bản Maradona

Mỗi người đều có một phiên bản Maradona
Members Public

Thế giới này luôn có những người khác biệt, và đủ chỗ cho tất cả sự khác biệt đó.

Y Chan
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →