phân cực chính trị

Những căn phòng vọng của cử tri một-vấn-đề, và cách để thoát ra

Những căn phòng vọng của cử tri một-vấn-đề, và cách để thoát ra
Members Public

Chúng ta rất thường xuyên ở yên trong thực tế chính trị của riêng mình và nghĩ đó là cả thế giới.

Nam Quỳnh
Văn hóa chính trị
Phân cực chính trị: Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam

Phân cực chính trị: Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam
Members Public

Những người tham gia ngồi trước màn hình máy tính.  Họ được phân loại ngẫu nhiên với một nhiệm vụ khá đơn giản: xếp các cụm từ kích thích tích cực như “Tuyệt vời”, “Hoàn hảo”, “Siêu cấp”… vào khung “Đảng Cộng hòa – Republican”; và các cụm từ tiêu cực như “Kinh khủng”, “Tồi [&hell

Cái Lư Hương
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →