phản kháng phi bạo lực

Đọc sách là một cách phản kháng

Đọc sách là một cách phản kháng
Members Public

Hãy đọc để giữ cho mình một ngọn lửa nhỏ, dù lúc này nó có thể phải ẩn giấu đi.

Văn Thương
Đọc sách cùng Đoan Trang
“Phản kháng phi bạo lực” có phải chỉ dành cho những kẻ đại ngu?

“Phản kháng phi bạo lực” có phải chỉ dành cho những kẻ đại ngu?
Members Public

Con đường chống lại bạo quyền tốt nhất, hóa ra lại không phải là bằng bạo lực.

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang
Và chúng ta ngồi yên nhìn người biểu tình Myanmar bị bắn chết

Và chúng ta ngồi yên nhìn người biểu tình Myanmar bị bắn chết
Members Public

Họ không có vũ khí gì trong tay. Cảnh sát nã đạn thật về phía họ.

Hiền Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →