pháp trị

“Rule of Law” không phải “Pháp Quyền” mà cũng chả phải “Pháp Trị”?

“Rule of Law” không phải “Pháp Quyền” mà cũng chả phải “Pháp Trị”?
Members Public

Đọc báo chí chính trị tiếng Anh mấy hôm rày rất hay gặp cụm từ “the rule of law”. “Đầu cua tai nheo” vẫn liên quan đến cuộc điều tra đặc biệt đang diễn ra nhằm vào ông tổng thống Mỹ, Donald Trump. “Rule of law” trên thời sự Số là hồi tháng 5 năm […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh
Hai cách hiểu về pháp quyền

Hai cách hiểu về pháp quyền
Members Public

Ở các quốc gia phương Tây, khái niệm pháp quyền (rule of law) có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Lấy ví dụ, lời mở đầu của Công ước châu Âu về Nhân quyền nói rằng pháp quyền là một đặc điểm chung của tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. […]

Thanh Hiếu
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →