quân đội nhân dân Việt Nam

Khí tài quân sự của Việt Nam lỗi thời thế nào so với Trung Quốc

Khí tài quân sự của Việt Nam lỗi thời thế nào so với Trung Quốc
Members Public

Nguy cơ hụt hơi khi có xung đột và song đề nan giải cho lực lượng quân sự Việt Nam.

Võ Văn Quản
Quân sự

Ủng hộ báo chí độc lập →