quyền hiến pháp

Ba lý do khiến Hiến pháp 1946 vẫn luôn hấp dẫn

Ba lý do khiến Hiến pháp 1946 vẫn luôn hấp dẫn
Members Public

Cách đây hơn 70 năm, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Hiến pháp 1946. Tuy chưa được áp dụng trên thực tế do hoàn cảnh chiến tranh, nhưng bản Hiến pháp này vẫn mang trong mình những điểm thú vị […]

Phan Bảo Ân
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →