sắc tộc

Máu chúng tôi – Đất chúng tôi

Máu chúng tôi – Đất chúng tôi
Members Public

“Nước chảy dưới cầu” (water under the bridge) là một thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh, dùng để chỉ những sự việc xảy ra đã lâu, không còn quan trọng, không còn đáng quan tâm. Trong suy nghĩ của nhiều người, các cuộc chiến sắc tộc là một thứ nước chảy dưới cầu như […]

Y Chan
Văn hóa chính trị
Giỗ tổ của người Kinh hay của tất cả 54 sắc tộc?

Giỗ tổ của người Kinh hay của tất cả 54 sắc tộc?
Members Public

Có 54 sắc tộc (bao gồm cả người Kinh) cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng ngày giỗ tổ của người Kinh lại biến thành ngày lễ quốc gia và tạo ra ấn tượng rằng Hùng Vương là thuỷ tổ của tất cả các tộc người. Người Kinh, hay còn gọi là người […]

Võ Văn Quản
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →