slovakia

Slovakia thời hậu độc tài: Mafia, tham nhũng, người hùng và câu chuyện cổ tích còn dở dang

Slovakia thời hậu độc tài: Mafia, tham nhũng, người hùng và câu chuyện cổ tích còn dở dang
Members Public

Có một công thức đơn giản nhưng hiệu quả thường được sử dụng lặp đi lặp lại trong các truyện cổ tích. Nó có thể được tóm tắt trong bốn câu: – Ngày xửa ngày xưa (Once upon a time);– Bỗng nhiên, một việc không hay xảy ra (Suddenly);– May mắn là, người hùng xuất […]

Y Chan
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →