sự thất bại của chủ nghĩa xã hội

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 2: Tiếm quyền hợp pháp và khởi đầu như mơ

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 2: Tiếm quyền hợp pháp và khởi đầu như mơ
Members Public

Đảo chính quân sự bất thành năm 1992 và bị tống vào tù, Hugo Chavez nghĩ ra một vũ khí mới: chủ nghĩa dân tuý.

Đức Việt
Thể chế
Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 1: “Mặt trời chân lý” từ tủ sách phiến quân

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 1: “Mặt trời chân lý” từ tủ sách phiến quân
Members Public

Venezuela đang trên con đường trở thành một “quốc gia thất bại” (failed state). Năm 2015, GDP của đất nước này được báo cáo “tăng trưởng” âm 5.7%. Lạm phát trở nên phi mã, đạt mức 270% vào tháng 12 năm 2015 và được báo cáo đạt 449% vào tháng 2 năm 2016. Đặc biệt, […]

Đức Việt
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →