thẩm phán công dân

“Thẩm phán công dân” – bước tiến mới của nền tư pháp Đài Loan?

“Thẩm phán công dân” – bước tiến mới của nền tư pháp Đài Loan?
Members Public

Pháp luật xưa nay luôn là một món khiến nhiều người e dè.  Ngày xưa, những đạo luật là đặc quyền sáng tạo của các vua chúa, kẻ có quyền thế, hoặc những bậc tự cho mình là thánh nhân thông thái hơn người. Không khó hiểu khi thời ấy, luật pháp với dân đen […]

Y Chan
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →