Thánh thất Phú Lâm

Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền

Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền
Members Public

Sau năm 1975, có những tổ chức tôn giáo bỗng trở thành “thành phần chống phá”.

Trần Phương
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 9/2020: Số phận của những Thánh thất Cao Đài độc lập

Tôn giáo tháng 9/2020: Số phận của những Thánh thất Cao Đài độc lập
Members Public

Bản tin Tôn giáo tháng 9/2020 tập trung vào đạo Cao Đài với thông tin về việc chiếm đoạt các thánh thất Cao Đài độc lập trong mục [Bàn tay chính quyền], tám năm tín đồ Thánh thất Cao Đài Phù Mỹ bị hành hung trong mục [Ngày này năm xưa], và giới thiệu các […]

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →