thấu cảm

Đi tìm câu trả lời cho nguồn gốc của cái ác

Đi tìm câu trả lời cho nguồn gốc của cái ác
Members Public

Cái ác xuất hiện khi sự đồng cảm bị rửa trôi.

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Vì sao chúng ta không thể (nhưng cũng rất dễ) thông cảm với người khác?

Vì sao chúng ta không thể (nhưng cũng rất dễ) thông cảm với người khác?
Members Public

Cho dù là thở khí trời hay hít bụi đường, chúng ta giống nhau nhiều hơn mình nghĩ.

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →