Thích Quảng Đức

Vì sao Ban Tôn giáo Chính phủ đi khắp nơi tặng hơn 7.000 lá cờ tổ quốc?

Vì sao Ban Tôn giáo Chính phủ đi khắp nơi tặng hơn 7.000 lá cờ tổ quốc?
Members Public

Có lẽ không phải vì những nơi được tặng không có tiền mua cờ.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →