Thích Trí Quang

Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Khi các nhà sư vỡ mộng

Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Khi các nhà sư vỡ mộng
Members Public

Vào tháng 11/1975, mùa mưa ở miền Nam sắp hết nhưng không khí căng thẳng mà quân giải phóng đem đến thì chỉ mới bắt đầu. Người miền Nam đi chùa như một thói quen hằng ngày nhưng lúc bấy giờ quân giải phóng đã không nghĩ như vậy. Cách mạng nếu không tịch thu […]

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →