thiến hóa học

Bốn vấn đề pháp lý cần biết về “Thiến hóa học”

Bốn vấn đề pháp lý cần biết về “Thiến hóa học”
Members Public

Ngày 27/5/2020, Quốc hội Việt Nam dành toàn bộ một ngày làm việc để thảo luận báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.  Trong đó, các Đại biểu Quốc hội chia sẻ lại nhiều quan điểm bức xúc và tức giận của cử tri […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →