Thông điệp liên bang

Café Luật Khoa: Obama và cuộc bầu cử chức Tổng biên tập Tạp Chí Luật Harvard

Café Luật Khoa: Obama và cuộc bầu cử chức Tổng biên tập Tạp Chí Luật Harvard
Members Public

Barack Obama (sinh năm 1961) là vị tổng thống thứ 44 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Ông trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ vào năm 2008. Trong cả 43 đời tổng thống Mỹ kéo dài 220 năm trước đó, chức vụ tổng thống Mỹ đã luôn giành cho […]

Cafe Luật Khoa
sách
7 sự thật thú vị về Thông Điệp Liên Bang Hoa Kỳ

7 sự thật thú vị về Thông Điệp Liên Bang Hoa Kỳ
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung (Tổng hợp) Vào cuối tháng Một hoặc đầu tháng Hai hằng năm, đương kiêm Tổng Thống Nhà Nước Liên Bang Hoa Kỳ có trách nhiệm gửi đến Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ một bài diễn văn chính thức với tên gọi Thông Điệp Liên Bang – State of the […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →