tiêm chủng

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam: Những nguyên tắc pháp lý phải tuân thủ

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam: Những nguyên tắc pháp lý phải tuân thủ
Members Public

Trong tiêm chủng phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm, của rẻ không được phép là của ôi.

Bùi Công Trực
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →