tiêu hủy 15 con chó

Người Trung Quốc hành xử với động vật ra sao?

Người Trung Quốc hành xử với động vật ra sao?
Members Public

Không khác biệt bao nhiêu so với người Việt Nam.

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Lựa chọn tốt hơn

Lựa chọn tốt hơn
Members Public

Tôi thà làm phật lòng những người thương thịt chó còn hơn làm đau lòng những người thương chó.

Trịnh Hữu Long
Quan điểm
Ngày 10/10, thế giới cổ vũ cho quyền sống và chất lượng sống. Ở Việt Nam, chính quyền xâm phạm cả hai.

Ngày 10/10, thế giới cổ vũ cho quyền sống và chất lượng sống. Ở Việt Nam, chính quyền xâm phạm cả hai.
Members Public

Trong thang đo văn minh của thế giới, Việt Nam ở thứ hạng nào?

Yên Khắc Chính
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →