Tranh chấp thánh thất Cao Đài

Tôn giáo tháng 9/2020: Số phận của những Thánh thất Cao Đài độc lập

Tôn giáo tháng 9/2020: Số phận của những Thánh thất Cao Đài độc lập
Members Public

Bản tin Tôn giáo tháng 9/2020 tập trung vào đạo Cao Đài với thông tin về việc chiếm đoạt các thánh thất Cao Đài độc lập trong mục [Bàn tay chính quyền], tám năm tín đồ Thánh thất Cao Đài Phù Mỹ bị hành hung trong mục [Ngày này năm xưa], và giới thiệu các […]

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →