truyền thông nhà nước

Vai trò của truyền thông nhà nước- Kỳ cuối: Tương lai nào cho cải cách truyền thông?

Vai trò của truyền thông nhà nước- Kỳ cuối: Tương lai nào cho cải cách truyền thông?
Members Public

Dạ lãm, dịch từ Breaking the News:The Role of State-Run Media, Christopher Walker và Robert W. Orttung, Project Muse Bài viết liên quan: Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 1: Công cụ “giữ xuồng” của chính quyền Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 2: Hai đối tượng mục tiêu [&hel

Dạ Lãm
Thể chế
Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 2: Hai đối tượng mục tiêu

Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 2: Hai đối tượng mục tiêu
Members Public

  Dạ lãm, dịch từ Breaking the News:The Role of State-Run Media, Christopher Walker và Robert W. Orttung, Project Muse Bài viết liên quan: Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 1: Công cụ “giữ xuồng” của chính quyền — Sự cảnh báo dành cho giới tinh hoa Những chế độ toàn trị [&he

Dạ Lãm
Thể chế
Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 1:  Công cụ “giữ xuồng” của chính quyền

Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 1: Công cụ “giữ xuồng” của chính quyền
Members Public

Mặc dù đang trong thời đại bùng nổ Internet, truyền thông nhà nước mà đặc biệt là truyền hình vẫn là công cụ chủ chốt để chế độ kiểm soát thông tin trong xã hội độc tài. Chính quyền ở Trung Quốc và Nga đều đi đầu trong mô hình truyền thông nhà nước, nhưng […]

Dạ Lãm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →